Snusenkät EU-valet 2024

Snusenkät EU-valet 2024

Svar på Snuskommissionens enkät inför Eu-valet 2024

Socialdemokraterna
Moderaterna

1. Anser du att snus och vitt snus är mindre skadliga produkter än cigaretter?
Ja. Snus och vitt snus är inga hälsoprodukter, men i jämförelse med cigarrettrökning är det mycket mindre skadligt. Vill man minska den tobaksrelaterade dödligheten ska man lära av Sverige och snuset.

2. Finns det en koppling mellan snusanvändning och cancer?
Det är inte en fråga för politiken att avgöra om det finns en koppling mellan snusanvändning och cancer, utan det är för forskningen att besvara. Enligt Cancerfonden är inte forskningen på kopplingen mellan snus och cancer entydig. Det finns studier som visar på en koppling mellan snus och vissa cancerformer, samtidigt som det finns studier som pekar på att det saknas koppling mellan snus och cancer.

3. Är nikotin cancerframkallande?
Nikotin är framför allt beroendeframkallande, vilket framgår från den varningstext som står på samtliga nikotin- och tobaksprodukter. Det är även här upp till forskningen, och inte politiken, att avgöra om det finns ett samband.

4. I EU- kommissionen finns nu ett förslag om ett totalförbud för försäljning av det vita snuset för alla EU-länder, inklusive Sverige. Hur ställer du dig till det?
Moderaterna kommer motarbeta ett sådant förslag om det skulle läggas fram. Rökning är betydligt farligare än snusning och vill man ha en rökfri generation inte bara i Sverige, utan i hela EU, bör man snarare öppna upp för försäljning av snus och vitt snus i alla medlemsländer.

5. Skulle du stödja ett förslag från EU-kommissionen om en reglering av antalet tillåtna smaker för det vita snuset?
Nej, det bör inte finnas ett tak för antalet tillåtna smaker. Däremot bör en sådan reglering styras av vilka smakämnen som är godkända att använda i livsmedel, som den svenska regleringen.

6. EU-kommissionen har diskuterat att införa en gräns för maximalt nikotininnehåll i vitt snus. Bör en sådan gräns införas?
Det kan finnas skäl att införa en gräns för maximalt nikotininnehåll, eftersom det kan vara skadligt att få i sig en alldeles för stor mängd under en kortare tid. EU har hittills dessvärre visat tydliga tendenser att vilja förfördela det vita snuset. Ett sånt regelverk kommer vi inte medverka till.

7. Bör exportförbudet för svenskt snus hävas?
Ja. En av EU:s grundpelare är den inre marknaden och där ska produkter från EU:s medlemsländer inte diskrimineras. Det skulle vara en vinst för folkhälsan i Europa då det skulle kunna få ned antalet rökare. Dessutom skulle det innebära stora möjligheter för Sverige vad gäller export, jobb och tillväxt.

Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet

Miljöpartiet har valt att inte svara på Snuskommissionens enkät.

2560 1021 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.