VÄLKOMMEN TILL SNUSKOMMISSIONEN

Vi är en oberoende kommission som undersöker hur det svenska snuset förhåller sig till folkhälsan och till politiken. Våra ställningstaganden baseras på den senaste forskningen med ansatsen att nyansera den svenska snusdebatten. Vårt primära mål är att eliminera cigarettrökningen i Sverige.

Aktuellt

Replik: Vill ni att unga tjejer ska börja röka i stället för att snusa vitt snus?

När vi går ut och varnar för att ett förbud för det vita snuset kommer att gynna cigarettindustrin är det…

150 150 Snuskommissionen
Viktigt vara noggrann med tobaksstatistiken

När det gäller den tobaksrelaterade dödligheten ligger Sverige lägst bland männen. Icke så bland kvinnorna. Det beror på att män…

150 150 Snuskommissionen
Pressmeddelande: Snuskommissionen om tobaksrelaterad dödlighet

Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet inom EU bland män. Sveriges Radios uppgift om att Snuskommissionen skulle påstå att det gäller…

150 150 Snuskommissionen
Snusenkät EU-valet 2024
Snusenkät EU-valet 2024

Svar på Snuskommissionens enkät inför Eu-valet 2024 Socialdemokraterna Johan Danielsson, nr 1, Socialdemokraterna _ 1. Anser du att snus och…

2560 1021 Snuskommissionen
Ett folkhälsopolitiskt myndighetsmyteri
Ett folkhälsopolitiskt myndighetsmyteri

Är det regeringen eller WHO som styr Folkhälsomyndigheten? Svepande resonemang om snusets farlighet baserat på skadeeffekter som ”inte kan uteslutas”…

2560 1138 Snuskommissionen

Rapporter

Snuskommissionen producerar oberoende rapporter om det svenska snuset och dess rådande forskningsläge.

The report

Relative health risks of tobacco

The report ”Relative health risks with tobacco and nicotine” is based on the government’s directive to three authorities to produce an overview of knowledge about the health effects of various tobacco and nicotine products.

Rapporten

Relativa hälsorisker med tobak

Rapporten ”Relativa hälsorisker med tobak och nikotin” utgår från regeringens direktiv till tre myndigheter att ta fram en kunskapsöversikt kring olika tobaks- och nikotinprodukters hälsopåverkan.

Rapporten Snusets hälsoeffekter - uppdaterad version utgår från 2016 års rapport och hämtar information om det svenska snuset och dess eventuella kopplingar till sjukdomar från de senaste forskningsrönen.

Snuset hälsoeffekter

Rapporten Snusets hälsoeffekter – uppdaterad version utgår från 2016 års rapport och hämtar information om det svenska snuset och dess eventuella kopplingar till sjukdomar från de senaste forskningsrönen.

Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.