”Hur kommer det sig då att rökningen inte ökar när fler snusar?”

”Hur kommer det sig då att rökningen inte ökar när fler snusar?”

Sverige har den i särklass lägsta andelen rökare i världen. Samtidigt är vi det land i världen där det konsumeras mest snus. Det skriver företrädare för Snuskommissionen i en replik i Sydsvenskan 19/9A Non Smoking Generations artikel ”Att sänka skatten på snus är ett slag mot folkhälsan.” från den 14/9.

”Kandidaten hade besparat sig själv mycken möda om han ställt sig frågan: Är detta rimligt?” Så ska professorn ha avspisat en forskarstudent som lämnat över sitt ogenomtänkta avhandlingsarbete för granskning.

Samma fråga kan med fog ställas till den grupp av organisationsföreträdare och forskare som i Sydsvenskan och HD (Aktuella frågor 14/9) hävdar att en sänkning av priset på snus med tre kronor dosan parat med en höjning av cigarettpriset med fyra kronor per paket är ett slag mot folkhälsan. Är resonemanget rimligt?

Debattörerna påstår i artikeln att ”risken för att börja röka ökar när man snusar”. Det är helt gripet ur luften. För hur kommer det sig då att rökningen inte ökar när fler snusar? Sverige har den i särklass lägsta andelen rökare i världen. Samtidigt är vi det land i världen där det konsumeras mest snus.

Också argumentet att det är fel att lyfta fram snuset som ett sätt att sluta röka är obegripligt om målet är att förbättra folkhälsan. Tror artikelförfattarna att Sverige fimpar därför att vi är så mycket mer upplysta än alla andra länder om rökningens skadeverkningar, eller beror det på att vi i Sverige har ett alternativ som andra saknar? En ny studie av forskare verksamma vid Folkhälsoinstitutet i Oslo visar att snus är det överlägset mest effektiva sättet att sluta med rökning; långt bättre än receptbelagda läkemedel och nikotinläkemedel. (Quit smoking: methods and outcomes for Norwegian adults, 2023)

Författarna till debattartikeln hänvisar också till en avhandling från Umeå universitet, Fint som snus? – Snusning, mortalitet och vad som finns däremellan, där en slutsats är att snusare har 28 procent högre risk att dö i förtid jämfört med ickesnusare. 28 procent alltså, inte 27 procent, inte 29 procent.

Är det rimligt att kasta fram en sådan siffra i debatten utan att säga att ökningen inte var relaterad till snusning. Forskaren själv, Marja Lisa Byhamre, har av förklarliga skäl haft svårt att svara på vilket som är orsakssambandet mellan snusning och trafikolyckor, eller för den delen snusning och självmord. Snus är snus, och strunt är strunt, om än i nödtorftig forskningsförklädnad.

Författarna som bland annat representerar Cancerfonden och A Non Smoking Generation framför också slängiga argument om att ”flera forskningsstudier pekar på kopplingen mellan snus och cancer”. När någon skriver ”pekar på” i forskningssammanhang betyder det alltid att det är fråga om hypoteser som prövats men inte belagts. Alternativt att studierna är så små att inga generella slutsatser kan dras. ”Pekar på” kan alltså här översättas med ”inget påvisat samband”. Vad skulle författarna ha skrivit om det verkligen funnits ett orsakssamband? Bevisat? Fastslaget? Pekar på?

Vi får hoppas att detta inte är ett återtåg till gammal ohederlig argumentation. För egentligen har artikelförfattarna och deras organisationer övergivit sitt tidigare huvudargument, att snus ger cancer, och i stället börjat tala om nikotinet och beroendet? Det beror på en bred forskningsöversikt som The Lancet publicerade år 2016 som konstaterade att det inte finns något statistisk säkerställt samband mellan snusande och cancer. Siktet måste ställas om. Det blev nikotinet.

”Att ersätta ett nikotinberoende med ett annat kan aldrig kallas att värna folkhälsan”, skriver debattörerna. Då bortser de ifrån att det inte är nikotinet som dödar dig. Det är den inhalerade tobaksröken. Därför har Sverige lägre tobaksrelaterad dödlighet än alla andra länder där tobak konsumeras. Du dör av din rökning men kan leva med ditt snus. Författarnas argumentation är inte rimlig.

Anders Milton, ordförande i Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet
Kinna Bellander, ledamot i Snuskommissionen, tidigare bland annat verksam på MTG AB och TV4
Karl Fagerström, ledamot i Snuskommissionen, docent och forskare kring tobak och nikotin
Göran Johnsson, ledamot i Snuskommissionen, tidigare ordförande för IF Metall

9504 6336 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.