Cancerfondens kullerbytta om folkhälsan

Cancerfondens kullerbytta om folkhälsan

Tobaksindustrin och Cancerfonden får gärna ha sina offentliga vendettor. Det lägger vi oss inte i. Men det är viktigt för den svenska folkhälsans skull att argumentationen är ärlig och inte bygger på historiska antipatier och prestige. När Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström tar till orda på UNTs debattsida 23/10 verkar det som att hon anammat A Non Smoking Generations populistiska panegyrik och behov finns därför för ett på logiska grunder framfört ifrågasättande.

Cancerfonden hävdar att de ”kraftfulla politiska åtgärder” som satts in mot rökningen haft effekt. Påståendet att det faktum att Sverige har ett alternativ i snuset som andra EU-länder saknar och att det skulle ha något samband med att vi har överlägset lägst andel rökare inom unionen, är däremot enligt Cancerfonden felaktigt.

Hur kommer det sig att åtgärder som är generella inom EU haft en specifik effekt just i Sverige och att en omständighet som särskiljer oss från resten av EU inte skulle ha haft det?

Cancerfonden pekar på den svenska åldersgränsen för cigaretter. Den gränsen är 18 år inom hela Europa, med undantag av några schweiziska kantoner som har 16 år.

Den svenska tobaksskatten är en annan förklaring, enligt Cancerfonden. Att Sverige har de lägsta cigarettpriserna i Norden, och så fortsatt kommer att ha efter nästa års höjning motsvarande fyra kronor per cigarettpaket, nämns inte. Varför röks det då så mycket mer i våra nordiska grannländer?

Sammantaget har Sverige den femte mest liberala tobaksregleringen i Europa, ändå är det just denna reglering som burit frukt. https://nannystateindex.org/wp-content/uploads/2023/05/NSI-2023.pdf

Sveriges tuffa marknadsföringsregler anförs också. Även den jämförelsen haltar. I Sverige har vi exempelvis inte så kallad ”plain packaging”, att cigarettpaketen ska vara helt neutrala förutom varningstexten, såsom är fallet i flera andra europeiska länder.

Det enda som tydligt särskiljer Sverige är att vi har möjlighet att använda en annan beprövad produkt, snuset, och det är också det enda sambandet som Cancerfonden underkänner. Sverige har lägst andel lungcancerfall i Europa. Vi har lägst andel rökare i Europa. Och det skulle alltså bero på åtgärder som vidtagits i hela Europa. Resonemanget är inte rimligt.

Anders Milton, ordf Snuskommissionen, fd vd och ordf Läkarförbundet och regeringens psykiatrisamordnare
Kinna Bellander, ledamot Snuskommissionen, tidigare verksam på bl a MTG AB och TV4
Karl Fagerström, ledamot Snuskommissionen, docent, forskare kring tobak och nikotin
Göran Johnsson, ledamot Snuskommissionen, fd ordf IF Metall, fd led Socialdemokraternas VU

2560 1709 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.