Rapporter

Så många liv kan snuset rädda – en studie om snuset och den tobaksrelaterade dödligheten i EU, juni 2017
Så många liv kan snuset rädda (pdf)
Snus saves lives (pdf)

Statens problem med snuset – sambandet mellan information och hälsa, december 2016
Statens problem med snuset – sambandet mellan information och hälsa (pdf)

Snusets hälsoeffekter, maj 2016
Snusets hälsoeffekter (pdf)
The health effects of snus (pdf)

Maila info@snuskommissionen.se om du vill beställa någon av rapporterna.


Remissvar

Remissvar på SOU 2016:14, En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
Läs remissvaret som pdf