KI, etiken och spädbarnsdödligheten

KI, etiken och spädbarnsdödligheten

Nya rön om snusning och graviditet presenterades i förra veckan. De väcker frågor främst kring Karolinska Institutets kommunikationsetik. Vi undrar vad det är för fel på de rapporter som redan finns.

För frågan har inte förlorat i aktualitet. Sju procent av de kvinnor som skrev in sig på mödravården mellan 1999 och 2019 rökte. En procent snusade. Tillkomsten av det vita snuset gör att fler kvinnor snusar. Det kan påverka statistiken på mödravårdscentralerna framöver i riktning mot fler blivande mödrar som nyttjar snus.

Om det sker samtidigt som rökningen minskar även i denna grupp är det förstås positivt. Rökningen skadar både kvinnan och fostret. Av det ska inga felaktiga slutsatser om snuset dras.

Därför vill Snuskommissionen återupprepa den slutsats vi drog redan år 2016 i vår rapport ”Snusets hälsoeffekter”. Nikotinet påverkar hjärnans utveckling för fostret under graviditeten. Exponeringen kan öka risken för hjärtpåverkan, lägre födelsevikt och för tidig födelse. Vi hänvisade då till två studier från 2008 respektive 2012. ”Maternal tobacco smoking, nicotine replacement and neurobehavioural development”, respektive ”Changes in snuff and smoking habits in Swedish pregnant women and risk for small for gestational age birth.” Med anledning av detta rekommenderade vi gravida kvinnor att inte snusa. Det är en rekommendation vi vidhåller.

En helt ny studie från Karolinska Institutet (KI) borde stärka varningssignalerna. ”Barn vars mammor snusat under graviditeten har mer än trefaldigt ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd”, varnar KI på sin hemsida med hänvisning till att studien publicerats i tidskriften Pediatric Research.

Att endast två av 10 000 barn drabbas av plötslig spädbarnsdöd och att tre gånger nästan noll också är nästan noll håller inte för att avfärda sambandet. En förhöjd risk är ändå en förhöjd risk.

Nej, det tvivelaktiga här är något annat. Längre ned i KI:s pressmeddelande står nämligen: ”Studien kan dock inte fastställa något orsakssamband eftersom okända faktorer kan ha påverkat utfallet”. Det finns alltså i denna rapport inget stöd för påståendet att kvinnor som snusar under graviditeten i och med detta utsätter sina barn för en ökad risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.

Snuskommissionen undrar hur KI tänker när den presenterar sin forskning på detta sätt. Det finns anledning för gravida kvinnor att avstå från snus. Men det finns ingen anledning för KI att skrämma upp dem i onödan.

900 600 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.