GP Debatt ”Inte hälsan man gynnar om vitt snus förbjuds – utan cigarettindustrin”

GP Debatt ”Inte hälsan man gynnar om vitt snus förbjuds – utan cigarettindustrin”

Det överlägset bästa hjälpmedlet för den som vill sluta röka är snuset. Hela 15 procent av dem som lyckats sluta röka på första försöket har gjort det med hjälp av traditionellt eller vitt snus. Näst bäst är nikotintuggummi med två procent. Det visar en ny stor studie från Demoskop. Nu står allt på spel när EU överväger att förbjuda det vita snuset. Ett förbud som då också skulle gälla Sverige, skriver fyra företrädare för Snuskommissionen i Göteborgsposten.

Det är alltså drygt sju gånger mer effektivt att använda snus som rökavvänjningsmetod jämfört med det näst bästa alternativet. En studie från 2023 av norska Folkhälsoinstitutet visade liknande siffror för den norska befolkningen. De hade varit naturligt för den svenska Folkhälsomyndigheten att göra en uppföljande studie av svenska förhållanden. Men intresset för detta var helt obefintligt. Sannolikt var de rädda för resultatet.

Därför gjorde vi studien istället. Det av Folkhälsomyndigheten omhuldade alternativet – receptbelagda läkemedel – hjälpte en procent av dem som ville sluta med cigaretterna. Det är uppenbart att den framgångsrika kampen mot rökningen – endast 5,6 procent av befolkningen röker i dag – har skett trots våra myndigheters rekommendationer, inte tack vare.

Vill få ned rökningen

I stället är det alternativet snus, och nu vitt snus, som banat väg. Regeringen har insett detta och höjer nu skatten på cigaretter med motsvarande fyra kronor paketet samtidigt som skatten på snus sänks med tre kronor dosan. Regeringen vill få ned rökningen. Och det får gärna ske med hjälp av snuset. Hela 71 procent av dagens snusare har tidigare rökt. Snuset är tydligt en väg ut ur rökningen, inte en inkörsport. De under regeringen lydande myndigheterna kämpar emot. Oavsett hur många som visar sig klarar av att sluta röka med hjälp av snuset så förnekar myndigheterna istadigt detta samband. Hur länge ska detta få fortgå?

Nu handlar kampen mot den dödliga rökningen inte bara om att hjälpa dem som vill sluta. Det handlar i minst lika stor utsträckning om att få unga att inte börja med cigaretterna. Demoskopundersökningen visar att nio av tio nuvarande eller tidigare dagligrökare började när de var mycket unga, högst 20 år. Därför är det intressant att titta på benägenheten att börja röka i denna grupp.

Det visar sig att tre av tio unga kvinnor, mellan 16 och 20 år, skulle röka om det vita snuset inte fanns. Bland killarna i samma ålder är siffran lägre, vilket beror på att fler av dem skulle föredra att övergå till det traditionella snuset, vilket naturligtvis är betydligt bättre än att röka.

Notabelt är att 14 procent i denna åldersgrupp säger att de skulle använda ”något annat” som stimulantia om de inte hade det vita snuset. Att detta ”något annat” skulle inbegripa någon form av narkotiska preparat, närmast till hands cannabis, ska naturligtvis inte uteslutas.

Det är alltså fel att i tobakspolitiken inte ta hänsyn till risken för att rökningen börjar öka bland unga igen om det mest populära alternativet, det vita snuset, förbjuds eller förses med alltför långtgående restriktioner.

Vanligare bland kvinnor

Med detta vill vi förstås inte ha sagt att minderåriga ska snusa. Bara påminna om att det i alla larmrapporter på sistone om ungas ökade användning av vitt snus aldrig framkommer att alternativet för de flesta av dem inte är total avhållsamhet utan rökning eller annan stimulantia.

I sammanhanget bör också påpekas att rökningen i Sverige under lång tid varit betydligt vanligare bland kvinnor än män. Något som vi inte ser internationellt. Orsaken är att de svenska männen haft ett alternativ, det traditionella snuset, som kvinnorna inte lockats av i samma omfattning. Och ett alternativ som är förbjudet inom resten av EU, vilket förklarar männens rökvanor där.

När det nu kommit ett alternativ även för de unga kvinnorna vore det folkhälsopolitiskt märkligt att stoppa detta och därmed riskera att rökningen i denna grupp ökar igen. Kampen mot rökningen är inte vunnen. Vi måste hela tiden se till att det finns mindre skadliga alternativ. De som förordar likabehandling av all tobak och allt nikotin spelar bara cigarettindustrin i händerna. Ska något förbjudas så är det cigaretterna.

Anders Milton, ordförande i Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet

Kinna Bellander, ledamot i Snuskommissionen, tidigare bl a verksam på MTG AB och TV4

Karl Fagerström, ledamot i Snuskommissionen, docent och forskare kring tobak och nikotin

Göran Johnsson,ledamot i Snuskommissionen, tidigare ordförande för IF Metall

150 150 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.