Den nya tobaksskatten motverkar folkhälsan

Den nya tobaksskatten motverkar folkhälsan

I regeringens budgetproposition föreslås det att skatten på tobak höjs med 3 procentenheter utöver KPI från och med den 1 januari 2023. Det är ur ett folkhälsoperspektiv rimligt att produkter med negativa hälsoeffekter beskattas hårdare. Syftet ska vara att styra konsumtionen i riktning mot mindre skadliga varor.

Därför är det anmärkningsvärt hur denna tobaksskatt utformas. I budgetpropositionen görs nämligen ingen skillnad mellan snus och cigaretter. Både produkterna får en ökad skattebelastning på tre procent. Detta trots de mycket stora skillnader som finns i hälsopåverkan. Du dör av din rökning men kan leva med ditt snus.

Det är uppenbart att tobakspolitiken inte drivs av folkhälsoambitioner utan av statsfinansiella överväganden. Antalet rökare är helt enkelt för få för att en ökning av skatten där ska inbringa några märkbara intäkter till staten.

Den i dag (16/11) publicerade Folkhälsenkäten, från FHM, visar tydligt att rökningen ligger på låga nivåer och är på väg ned, dock med besvärande undantag i vissa grupper. Snuskonsumtionen i olika grupper mer än antyder vad denna minskade rökning beror på.

Regeringen måste tydliggöra vilka motiven är bakom utformningen av tobaksskattehöjningen.

1500 840 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.