Snus – bästa sättet om du vill sluta röka

Snus – bästa sättet om du vill sluta röka

Folkhälsomyndighetens strategi motverkar folkhälsan skriver Snuskommissionen i Aftonbladet 2018-01-01

De som lyckas sluta röka gör det bäst med hjälp av snus. Ingen annan ersättningsprodukt är mer effektiv än snuset för den som långsiktigt (fem år eller mer) lyckats ta sig ur det starkt hälsofarliga rökandet.

Det visar en ny undersökning som Snuskommissionen låtit ta fram med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos.

Om du ställer detta faktum mot den information som svenska myndigheter och organisationer delger befolkningen blir slutsatsen skrämmande: De använder skattemedel för att sprida desinformation om snuset; deras riktlinjer motverkar folkhälsan.

Slutsatsen i vår fjärde rapport är alltså att svenska rökare riskerar att dö i förtid helt i onödan beroende på att de är felinformerade av svenska staten och av organisationer den finansierar.

Vi har tidigare genom att gå igenom all relevant forskning på området påvisat att svenskt snus inte ger cancer. Ett konstaterande som nu även görs i den mest framstående mediciniska tidskriften The Lancet som konstaterar att det svenska snuset inte kan härledas till några dödsfall.

Australienska forskare har gått så långt som till att hävda att en övergång från cigaretter till snus ger nästa lika stora hälsovinster som att gå från cigaretter till att helt sluta med tobak.

Vår undersökning visar föga förvånande att det är fyra gånger mer troligt att en rökare som vill sluta – oftast av hälsoskäl – väljer att ta hjälp av snus om personen känner till skillnaderna i hälsohänseende mellan produkterna, alltså att du riskerar att få cancer om du fortsätter röka men inte om du går över till snus.

Hur kommer det sig då att en så stor grupp som 64 procent av dem som vill sluta röka avstår från att ta hjälp av snuset? Jo, de tror att snus är lika eller nästan lika hälsofarligt som cigaretterna. Exempelvis ser nästan 30 procent av alla kvinnliga rökare snuset som någonting betydligt farligare för hälsan än vetenskapen ger belägg för.

Och de har goda skäl för sin hållning. De kan ha lyssnat på Folkhälsomyndigheten, tillsynsmyndighet för det svenska snuset. Där hävdas att snus kan ge cancer lite varstans från bukspottkörteln, matstrupen och munhålan till mage, lungor och tarm. Påståenden som saknar vetenskapligt stöd.

Sedan kommer den häpnadsväckande brasklappen: ”För svenskt snus enbart finns för få studier av god kvalitet för att (man ska) kunna dra några säkra slutsatser”. Den svenska folkhälsomyndigheten blandar ihop det svenska snuset med ytterst skadliga rökfria tobaksprodukter från världens alla hörn. Och på basis av detta drar man slutsatsen att det inte ska göras någon skillnad mellan cigaretter och svenskt snus i vår lagstiftning.

”Sluta-Röka-Linjen”, en organisation som grundlades med stöd av Folkhälsomyndigheten (dåvarande Statens folkhälsoinstitut), och som får fem miljoner kronor om året av staten för sin verksamhet sysslar med liknande irrläror om sambandet mellan snus och cancer. Även där underlåter de att informera om att det är någonting helt annat än svenskt snus de pratar om, nämligen den form av oralt tobaksbruk som förekommer i andra delar av världen och som inte har någonting med det svenska snuset att göra.

Tankesmedjan Tobaksfakta är ett annat exempel. De uppbär två miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten plus att flertalet av dess medlemsorganisationer, till exempel ”Psykologer mot tobak” tilldelas enskilda bidrag från samma myndighet i halvmiljonklassen.

För pengarna sprider de budskapet att snuset kan kopplas samman med flertalet dödliga sjukdomar trots att vetenskapen säger motsatsen.

Organisationen motsätter sig att Sverige ska försöka förmå andra EU-länder att ändra inställning till snuset trots att ett upphävande av förbudet skulle kunna rädda hundratusentals liv per år.

Den svenska linjen i tobaksfrågor leder till att fler människor dör i cigarettrelaterade sjukdomar. Regeringen har nu i den tobaksproposition som kommer inom kort chans att ändra på detta. Snuset kan slutgiltigt stoppa cigarettkonsumtionen i vårt land. Det är enligt vår nya studie runt åtta procent av befolkningen som drar på sig de hälsorisker som rökningen innebär.

Om snuset ges en chans så vinner vi lättare kampen för folkhälsan och mot cigaretterna. Är inte det en bättre drivkraft än att likställa allt tobaksbruk?

Anders Milton, ordförande Snuskommissionen. Tidigare bland annat ordförande och sedan vd för Läkarförbundet.
Christina Bellander, journalist, tidigare chef bland annat inom MTG och TV 4.
Karl-Olof Fagerström, tobaksforskare som bland annat var men och tog fram Nicorette.
Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall, ledamot av socialdemokraternas VU, ledamot av Volvos koncernstyrelse mm.

514 324 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.