Sök på hemsidan

Tobaksfaktas märkliga syn på unga politiker

Tobaksfaktas märkliga syn på unga politiker

I en ny rapport från statligt finansierade Tobaksfakta, ”Slaget om framtidens tobakspolitik”, riktas kritik mot våra ungdomspolitiker för att de skulle vara dåligt pålästa i tobaksfrågor. Ledande företrädare har intervjuats och resultatet är enligt Tobaksfakta ”nedslående”.

Varför då? Ja, bland annat har ungdomsförbundsföreträdare ansett att läkare bör få rekommendera patienter som vill sluta röka att gå över till snus. Att unga politiker av folkhälsoskäl tycker att skademinimeringsprincipen ska tillämpas, hellre snus som inte dödar än cigaretter som gör det, är alltså enligt Tobaksfakta en effekt av att de unga är lättlurade och inte förstår det Tobaksfakta förstår.

I sanningens namn så visar undersökningen snarare att de unga insett att Tobaksfaktas hållning är skadlig för folkhälsan. Varje gång en patient dör av sin rökning utan att ha fått information om att snuset är ett betydligt mindre farligt alternativ, har samhället svikit. Tobaksfakta, inte ungdomspolitikerna, är svaret skyldig på frågan om varför dagens rökare lämnas i sticket därför att alla tobaks- och nikotinprodukter ska behandlas som om de vore lika farliga? Alla, även Tobaksfakta, vet att så inte är fallet. Det är en policy som leder rökare som vill sluta in i döden.

Slutligen ett litet tips till Tobaksfakta. Om ni vill försöka kommunicera med unga politiker, börja då inte med tala om för dem vilka de ska prata med och vilka de inte ska prata med. Unga är känsliga för sådant. På goda grunder.

1356 769 Snuskommissionen
Tillbaka

© Snuskommissionen 2022

Snuskommissionen är en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapporternas innehåll.

Snuskommissionen är en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapporternas innehåll.

Följ oss

© Snuskommissionen 2022

Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.