Snuskommissionen i Expressen: ”Folkhälsopolitiken styrs av myndighetsaktivister”

Snuskommissionen i Expressen: ”Folkhälsopolitiken styrs av myndighetsaktivister”

Snuskommissionen skriver i Expressen Debatt (10/7) om Folkhälsomyndighetens havererade tobaksrapport.

Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens tobaksrapport är ett haveri – den tittar inte ens på forskning utanför Sverige. Regeringen behöver antingen lita på den världsledande forskning som finns eller utreda frågan på nytt, skriver Snuskommissionen.
Är det regeringen som styr folkhälsopolitiken? Eller är det våra myndigheter som styr? Den konstitutionella ordningen torde vara glasklar. Myndigheterna lyder under regeringen. Men hur är det i praktiken? En av regeringen beställd rapport om relativa hälsorisker med tobak- och nikotinprodukter, som presenterades 30 juni, inger vissa farhågor om sakernas tillstånd.
Socialminister Jakob Forssmeds (KD) syfte är uppenbart – att utreda det är dags att överge den gamla tobakspolitikens grundbult att all tobak ska behandlas lika, oavsett skillnader i skadeverkningar. Det kan tyckas vara på tiden att vi inför en skademinimeringsprincip som innebär att det allmännas konsumtionsråd baseras på hur farlig en viss produkt är.
I årtionden har våra myndigheter bekämpat denna enkla princip. Så när Folkhälsomyndigheten med hjälp av Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) nu utrett detta har de alltså haft att svara på frågan om de som expertmyndigheter har haft fel, eller om de har haft rätt och alla som slutat röka med snusets hjälp haft fel.
Myndigheternas sätt att hantera denna delikata situation är att strunta i att utreda frågan. I stället återanvänder man samma SBU-översikt som utredningens egen expert, när den publicerades 2020, dömde ut som en metod byggd på ”asymmetriska evidenskrav”, det vill säga forskningsfusk.

Ignorerar forskning
I övrigt har man använt sig av Socialstyrelsens egna datakällor. Elva av 34 referenser i huvudbetänkandet kommer inifrån de egna myndigheterna. Någon granskning av forskningsläget utanför myndigheternas egna sammanställningar är inte genomförd.
Den mest omfattande riskbedömningen av nikotin- och tobaksprodukter som gjorts, byggd på runt 4 000 vetenskapliga publikationer, utelämnas helt. Rachel Murkett med fler visade 2020 att det är 400 till 450 gånger farligare att röka än att snusa.
Inte heller The Lancets uppmärksammade studie från 2016 är med. Där fastslås att det inte finns något samband mellan snus och cancer. I stället hävdar utredningen att snus medför ökad risk för vissa cancerformer – utan att på något sätt ge belägg för detta. Det närmsta ett ”belägg” är att snusare ”tycks ha en ökad risk att dö efter en cancerdiagnos”. Alltså en cancer orsakad av något annat.
Även i övrigt strösslar rapporten med formuleringar som ”tycks vara en förhöjd risk efter en stroke”, ”kan ha förhöjd risk för diabetes”, ”kan öka risken” för förändringar i munhålan, med mera. Rena gissningar.

Oseriös utredning
Det kanske värsta exemplet är att utredningen fastslår att bland personer som snusar ”är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte snusar”. Meningen följs av konstaterandet: ”Resultatet har låg tillförlitlighet vilket innebär att det är möjligt att det finns ett samband”. Den korrekta slutsatsen för alla andra än Folkhälsomyndigheten är att det inte finns något konstaterat samband.
Så frågan är om Jakob Forssmed och regeringen väljer att fortsätta låta våra myndigheter styra folkhälsopolitiken eller om han bestämmer sig för att återta makten över densamma. Då kan det också krävas lite hälsosamma beslut om personförändringar i myndighetsledningarna.
Om regeringen inte mäktar med detta måste den i alla fall inse att det inte är en bra idé att låta myndigheter utreda sig själva. Endera litar regeringen på den forskning som finns i verkligheten men inte i rapporten, eller så tillsätter den en ny vetenskaplig utredning. Haveriet måste få konsekvenser.

Anders Milton
ordförande, Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet
Kinna Bellander
ledamot, Snuskommissionen, tidigare bland annat verksam på MTG AB och TV4
Karl Fagerström
ledamot, Snuskommissionen, docent och forskare kring tobak och nikotin
Göran Johnsson
ledamot, Snuskommissionen, tidigare ordförande för IF Metall

1920 2560 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.