S öppnar för nytänkande om snus

S öppnar för nytänkande om snus

Sverige kan vara på väg mot en ny grund för tobakspolitiken. Något som i sådana fall starkt kan bidra till att förverkliga en nollvision för cigarettrökningen. Det är resultatet av Snuskommissionens valenkät med riksdagspartierna som ger upphov till denna öppning.

Den fråga som ställdes var: Är det enligt er skademinimeringsprincipen eller likabehandlingsprincipen som ska råda inom tobakspolitiken?

Skademinimeringsprincipen innebär att restriktionerna för konsumtion ska stå i paritet med skadeverkningarna. Något som anammats exempelvis inom svensk alkoholpolitik. Likabehandlingsprincipen innebär att all tobak ska behandlas lika.

Socialdemokraterna har förordat likabehandlingsprincipen. Att rekommendera en övergång från rökning till snus är inte förenligt med en sådan syn. Snuskommissionen har av folkhälsoskäl alltid anfört motsatt ståndpunkt.

Men i enkäten skriver socialdemokraterna nu att partiets ”bedömning är att det krävs ytterligare underlag avseende kunskapsläget när det gäller olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter. Ett sådant underlag håller just nu på att tas fram, och vi inväntar resultatet av det arbetet innan vi är beredda att ta ställning till ytterligare åtgärder”.

Det ska läsas som en öppning trots att gamla allmänna formuleringar om att det övergripande målet för svensk tobakspolitik under lång tid varit att och fortsätter att vara ”att minska allt tobaksbruk”. Den målsättningen kan nämligen bibehållas även med en övergång till skademinimeringsprincipen som mer handlar om vi vilken ordning insatserna ska sättas in.

Om s går över till skademinimeringsprincipen finns en tydlig majoritet för en ny tobakspolitik.

Regeringsunderlag S, C, MP, V:

”Vår bedömning är att det krävs ytterligare underlag avseende kunskapsläget när det gäller olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter. Ett sådant underlag håller just nu på att tas fram, och vi inväntar resultatet av det arbetet innan vi är beredda att ta ställning till ytterligare åtgärder.”

”Skademinimeringsprincipen är ett naturligt fokus i ANDTS-politiken.” (Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak-Spelmissbruk).

Miljöpartiet lutar sig mot Folkhälsomyndigheten som hittills inte förordat skademinimeringsprincipen, men som inte heller förväntas agera emot sittande regering.

Vänsterpartiet har inte hunnit svara. Där har likabehandlingsprincipen i alla fall tidigare varit ledstjärna.

Regeringsunderlag M, KD, L, SD:

”Moderaterna anser att det är skademinimeringsprincipen. Vi driver aktivt i riksdagen att ett systematiskt och metodiskt arbete som väger in olika skadeverkningar beroende på om det handlar om tobaksrökning eller till exempel bruk av snus ska sättas igång för att fokusera på effektivast möjliga reducering av de medicinska och sociala skadorna.”

”Skademinimeringsprincipen passar bäst”.

Liberalerna är otydligare men talar ändå om ”respekt för individens självbestämmande” och att den ”enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds.”

”Enligt vår kommittémotion utgår vi från skademinimeringsprincipen”.

Klart är att vi kommit ett steg närmare en ordning i detta land där en läkare tillåts att bejaka en patients förfrågan om hon får använda sig av snus för att försöka sluta röka.

Det tycker Snuskommissionen är bra, för folkhälsans skull. Du riskerar dö av din rökning, men inte så av din prilla.

För fullständig redovisning av enkätsvaren se här

1502 840 Snuskommissionen
Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.