Sök på hemsidan

Att snusets hälsoeffekter mörkas beror på ideologi – GP Debatt

Snuskommissionen lyfter i en debattartikel en ny Novus-undersökning som visar att cigarrettrökningen nu är nere i under fem procent av befolkningen…

Att snusets hälsoeffekter mörkas beror på ideologi – GP Debatt

I en debattartikel från juni 2020 skriver Snuskommissionen att regeringens rapporter vad gäller tobakspolitiken söker efter resultat i linje med på förhand fattade slutsatser. Som exempel har rapporten ”Utvärdering av samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning” undanhållit att söka ett samband den inte vill finna: snusets folkhälsoeffekt som rökavvänjningsprodukt. Regeringens nolltolerans mot all tobak influerar hur utredningar tillsätts samt deras resultat.

Regeringens tobakspolitik reflekteras i valet av utredare. Hans Gilljam och Rosaria Galanti är båda uttryckliga motståndare till skademinimeringsprincipen och menar att all tobak är lika förkastlig oavsett det faktum att du dör av att röka men kan leva med snuset. Professor Karl Erik Lund vid Folkhelseinstituttet i Oslo riktar kritik mot studiens forskningsreferenser. ”Vid genomläsning av studien får jag av och till en vag känsla av att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering opererar med asymmetriska evidenskrav – alltså att kraven på studierna samvarierar med riktningen på resultaten.”

823 476 Snuskommissionen
Tillbaka

© Snuskommissionen 2022

Snuskommissionen är en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapporternas innehåll.

Snuskommissionen är en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapporternas innehåll.

Följ oss

© Snuskommissionen 2022

Sök på hemsidan
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.