Folkhälsan främst, förbjud rökning i Sverige. UNT Debatt.

I EUs satsning ”Europe Beating Cancer Plan” föreslås att möjligheten att konsumera andra nikotinalternativ till cigaretten, som e-cigaretten och det tobaksfria snuset, ska stramas åt, medan cigaretten fredas. Vi i Sverige som till skillnad från resten i Europa har ett fungerande nikotinbaserat alternativ till cigaretten bör för en gångs skull utmana EU:s regelverk.

 

Snuskommissionens ledamöter skriver om fredandet av cigaretterna i EU i Uppsala Nya Tidning, 20 mars 2021.