Toppkandidaterna svarar på Snuskommissionens frågor inför EU-valet

Snuskommissionen har inför söndagens EU-val frågat ut samtliga partiers toppkandidater om det svenska snusets vara eller icke vara inom den Europeiska Unionen. Nedan presenteras de frågor Snuskommissionen har ställt till respektive partis kandidater samt dessas svar:


  1. Är snus, enligt er, en mindre skadlig produkt för individen och folkhälsan än cigaretter?
  2. Är den svenska snuskonsumtionen en förklaring till att vi röker mindre än övriga Europa?
  3. Är folkhälsoaspekten ett argument för att även EU ska tillåta snusförsäljning, på samma sätt som gäller för e-cigaretter?
  4. Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingarna av det kommande Tobaksproduktsdirektivet?

Johan Danielsson, Socialdemokraterna, kandidat #2Johan Danielsson


Är snus, enligt er, en mindre skadlig produkt för individen och folkhälsan än cigaretter?

Svar: Ja baserat på den forskning som finns på området.

 

Är den svenska snuskonsumtionen en förklaring till att vi röker mindre än övriga Europa?

Svar: Det finns mycket som tyder på det. Många som tidigare har rökt har övergått till att endast använda snus. Samtidigt är snus trots allt en väg in i nikotinberoende och används inte enbart av före detta rökare.

 

Är folkhälsoaspekten ett argument för att även EU ska tillåta snusförsäljning, på samma sätt som gäller för e-cigaretter?

Svar: Snus är väsentligt mindre farligt än cigaretter. Ur folkhälsosynpunkt är det en viktig aspekt.

 

Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingarna av det kommande Tobaksproduktsdirektivet?

Svar: Vi kommer att värna det svenska snusförsäljningsundantaget som Sverige fick i samband med EU-medlemskapet. När det gäller exportförbudet delar jag uppfattningen att det är det orimligt med ett ensidigt förbud av svensktillverkat snus medan regelverket tillåter frihandel med alla övriga tobaksprodukter.

Jag tror att man skulle kunna driva på för en möjlighet för de länder som vill tillåta snus att göra det. Med andra ord att du ändrar lagstiftningen så att ett det blir upp till varje enskilt EU-land att avgöra om man vill häva förbudet eller inte. Att man skulle kunna nå enighet ibland medlemsstaterna för att helt häva förbudet känns inte troligt i det korta perspektivet.


Bildresultat för tomas tobeTomas Tobé, Moderaterna, kandidat #1


Är snus, enligt er, en mindre skadlig produkt för individen och folkhälsan än cigaretter?

Svar: Ja. Snus är ingen hälsoprodukt, men snus är mindre skadligt än cigaretter.

 

Är den svenska snuskonsumtionen en förklaring till att vi röker mindre än övriga Europa?

Svar: Att vi lägst har andel tobaksrökare av alla länder inom EU är bl.a. en följd av att de flesta svenskar som brukar tobak föredrar snus framför till exempel cigaretter. I Sverige har vi också högst andel personer som har rökt tobak men som har lyckats sluta röka, i många fall beroende på att man övergått till att snusa i stället.

Är folkhälsoaspekten ett argument för att även EU ska tillåta snusförsäljning, på samma sätt som gäller för e-cigaretter?

Svar: Ja, att tillåta export av svenskt snus skulle kunna minska rökningen i Europa och samtidigt se till att det blir fler svenska jobb.

 

Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingarna av det kommande Tobaksproduktsdirektivet?

Svar: Vi vill upphäva exportförbudet som gäller för svenskt snus.


Peter Lundgren, Sverigedemokraterna, kandidat #1

 

Svar: Svaret är ja på alla frågorna, jag är själv snusare.

 

 

 

 

 

 


Bildresultat för fredrick federleyFredrik Federley, Centerpartiet, kandidat #1

 

Är snus, enligt er, en mindre skadlig produkt för individen och folkhälsan än cigaretter?

Svar: Ja. De negativa hälsoeffekterna är betydligt större vid tobaksrökning jämfört med användning av snus. Även om snus inte är någon hälsoprodukt finns det inga belägg för att det orsakar cancer. Vi tycker därför inte att det är rimligt att införa samma regleringar för snus som för tobaksrökning.

 

Är den svenska snuskonsumtionen en förklaring till att vi röker mindre än övriga Europa?

Svar: Sverige har i dag lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU. Det hänger sannolikt ihop med att Sverige också har lägst andel tobaksrökare i EU och att många i stället föredrar snus. Så mycket pekar på att det finns ett samband här.

 

Är folkhälsoaspekten ett argument för att även EU ska tillåta snusförsäljning, på samma sätt som gäller för e-cigaretter?

Svar: Ja, även om vårt fokus i första hand ligger på snusförsäljningen i Sverige.

 

Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingarna av det kommande Tobaksproduktsdirektivet?

Svar: Ja, i den mån frågan blir aktuell. Men vår huvudingång är att säkerställa ett undantag för det svenska snuset i Sverige.


Ana Süssner Rubin, Vänsterpartiet, kandidat #2

 

Svar: Jag har tyvärr helt fullspäckat schema då jag bedriver valrörelsen vid sidan av mitt heltidsjobb på facket. Så tyvärr får jag tacka nej till er inbjudan.

 

 

 

 

 


Sara Skyttedal och David Lega, kandidat #1 och 2, genom kristdemokraternas riksdagskansli

 

Är snus, enligt er, en mindre skadlig produkt för individen och folkhälsan än cigaretter?

Svar: Ja. Det ska dock påpekas att snus också är hälsofarligt, med snusets negativa hälsoeffekter är långt mindre än cigaretternas.

 

Är den svenska snuskonsumtionen en förklaring till att vi röker mindre än i övriga Europa?

Svar: Med all sannolikhet ja. Även om en proaktiv folkhälsopolitik också har haft en positiv inverkan.

 

Är folkhälsoaspekten ett argument för att även EU ska tillåta snusförsäljning, på samma sätt som e-cigaretter?

Svar: Ja. Snusets  mindre negativa hälsorisker är, tillsammans med principen om fri rörlighet av varor inom Europa, det avgörande argumentet för att snus bör vara lagligt i hela EU.

 

Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingar av det kommande tobaksdirektivet?

Svar: Ja. Vi är principiellt emot att särbehandla produkter inom EU, särskilt i fall där produkten är mindre hälskoskadlig än alternativen.


Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, Miljöpartiet, kandidat #1 och 2

 

Svar: När det gäller hur skadligt snus är för individ och folkhälsan och hur graderna av det är i förhållande till cigaretter så är det en fråga för forskningen. Det är inte något som vi som politiker kan eller bör uttala oss om.  Detsamma gäller  skälen bakom snuskonsumtionen hos befolkningen och hos individen.

Vi vet att kunskapsläget säger att det i valet mellan att röka och snusa är mindre skadligt att snusa.  Att det finns hälsorisker kopplat till snuset lyfter Folkhälsomyndigheten och vi avser ur  ett folkhälsoperspektiv inte verka för att snuset ska godkännas för försäljning inom övriga EU.  Självklart är det viktigt att rökningen med dess höga risker minskar, men vi ser andra sätt att minska cigarettkonsumtionen som en bättre väg än att förespråka snus.


Liberalerna har inte återkommit till Snuskommissionen.

Hela Snuskommissionens rapport om det svenska snusets väg till Bryssel kan läsas på vår rapportsida.