Sveket mot rökarna – Rapport #4 från Snuskommissionen

I Snuskommissionens fjärde rapport granskas den svenska offentligfinansierade desinformationen om snus.

 

En för kommissionen framtagen ipsosrapport visar att i befolkningsgrupper där rökning är vanligare än rikssnittet är tron att snus är lika farligt som cigaretter vanligt förekommande. Denna villfarelse är uppbackad av information från bland annat Folkhälsomyndigheten, Sluta-Röka-Linjen och tankesmedjan Tobaksfakta – alla organisationer som finansieras med skattemedel.

 

Desinformationen leder till att svenska rökare riskerar att stanna kvar i ett dödligt cigarettberoende. Folkhälsan står på spel när det offentliga Sverige likställer vår mest skadliga tobaksprodukt med det snus som har visat sig vara den produkt som är mest effektiv som långsiktig cigarettavvänjare.

 

Detta och mycket mer presenteras i rapporten Sveket mot rökarna – en rapport om den svenska desinformationen.

 

Ladda ner Sveket mot rökarna – en rapport om den svenska desinformationen här.

Du kan beställa rapporten i tryckt form via info@snuskommissionen.se.