Snuskommissionens ordförande besökte Stortinget

18 oktober besökte Snuskommissionens ordförande Anders Milton den norska riksdagen, Stortinget, och deltog i en utfrågning som bland annat berörde snuset och dess skademinimerande effekter. I Norge pågår en omfattande debatt efter att regeringen föreslagit långtgående inskränkningar av den kommersiella yttrandefriheten med förslaget om neutrala förpackningar. Propositionen hanteras i Stortinget nu under hösten och Milton deltog med anledning av detta i en hearing i hälsoutskottet (Helse- og omsorgskomiteen) kring snusets hälsoeffekter. Anders Milton påtalade där orimligheten med samma reglering kring snus som kring cigaretter, då hälsoeffekterna mellan produkterna skiljer sig åt betänkligt. Snuset har en skademinimerande effekt, då det är positiva hälsoeffekter av att gå från rökning till snuskonsumtion.

Att så många svenskar snusar istället för att röka är anledningen till att Sverige har en sån låg andel tobaksrelaterade dödsfall, säger Anders Milton.