Snuskommissionens kommentar till diskussionen om snus och diabetes

SNUS OCH RISK FÖR DIABETES TYP 2

Carlsson et al. Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. J of Internal Medicine, 2017.

Studien finner att snusare har en måttligt förhöjd risk, om ca 10-20%, för att utveckla diabetes typ 2. För rökare är den30-40%  (The Health Consequences of Smoking. US department of Health and Human Services 2014). Riskökningen uppstår vid en konsumtion på 5 dosor per vecka eller mer. För en konsumtion av 4 dosor eller mindre per vecka kan ingen riskökning ses. Cirka hälften av snusarna konsumerar mer än 4 dosor per vecka. Som jämförelse kan nämnas att riskökningen är väsentligt starkare för BMI.

Andra studier av samma grupp författare har inte funnit någon ökad risk för uppkomst av diabetes p.g.a. snusning.

Generellt är risker för uppkomst av diabetes typ 2 mindre för snusare än rökare och den risk som finns uppstår vid en konsumtion om 5 doser eller mer per vecka.