Snuskommissionen på Aftonbladet Debatt om ”Sveket mot rökarna”

Med anledning av Snuskommissionens nya rapport ”Sveket mot rökarna – en rapport om den svenska desinformationen” skriver kommissionens fyra ledamöter på Aftonbladet Debatt den 1/1 2018.

Rapporten visar bland annat att snus är den cigarettavvänjningsprodukt som är mest effektiv över tid, att felaktiga uppfattningar om snusets hälsoeffekter är särskilt vanligt förekommande bland rökare och att dessa uppfattningar stöds av statligt finansierade organisationer.

Den svenska folkhälsostrategin för att minska rökningens skadeverkningar är kontraproduktiv, vilket framkommer av Snuskommissionens fjärde rapport. Rapporten kan laddas ner här.