Snuskommissionen i media

Aftonbladet

8 juni 2017

”Slutsatsen i vår fjärde rapport är alltså att svenska rökare riskerar att dö i förtid helt i onödan beroende på att de är felinformerade av svenska staten och av organisationer den finansierar.”

Läs artikeln här


 

Dagens industri

1 januari 2018

”Över 350.000 personer skulle kunna undvika att dö av tobaksrelaterade sjukdomar om alla snusade lika mycket och rökte lika lite som svenskarna. Det slår Snuskommissionen fast i en ny rapport.”

Läs artikeln här


 

Aftonbladet

8 juni 2017

”Betydligt färre människor dör i tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige än i något annat EU-land. Detta trots att vi i Sverige konsumerar lika mycket tobak som i andra EU-länder. Det är till och med så att i 24 av de 27 andra EU-länderna är denna dödlighet mer än dubbelt så hög som i Sverige. Vi vet vad skillnaden beror på. I Sverige snusar vi och röker därför mindre.”

Läs artikeln här


King magazine

31 maj 2017

”Enligt en färsk rapport från Snuskommissionen (som finansierades av Svenska Snustillverkarföreningen) går det till exempel att se kopplingar mellan snusande och minskad risk för multipel skleros (MS) och alzheimers.”

Läs artikeln här


Expressen

8 dec 2016

Dags för nödbroms i snuspolitiken Läs artikeln här


Aftonbladet

7 nov 2016

18 fristående folkhälsoexperter från tio olika länder, bland annat Snuskommissionens ordförande Anders Milton och ledamot Karl Fagerström, skriver på Aftonbladet Debatt om snusets viktiga roll som skademinimerare” Läs artikeln här


Dagens Opinion

22 juni 2016

Patent- och registreringsverket sågar Wikströms förslag om neutrala tobakspaket. Läs artikeln här


Aftonbladet

29 maj 2016

Snuset är bra för folkhälsan och kan till och med skydda mot vissa sjuk­domar. I en ny rapport från den så kallade Snuskommissionen går man igenom forskningsläget när det gäller snusets hälsorisker. Läs hela artikeln här


Aftonbladet

28 maj 2016

Den synen på snus är en ren folkhälsorisk, den är korkad”, säger Milton när jag spårat honom till en ö i Indiska oceanen utanför Tanzania. ”Cigarretter ger lungcancer. De som röker dör. De som snusar dör inte. Läs hela artikeln här.


Sydöstran

26 maj 2016

Snuskommissionen har kommit ut med en ny rapport för att ge mer nyanserad information om snusets hälsoeffekter. ”Om snus kan ersätta tobaksrökningen är det väldigt bra för folkhälsan”, säger Göran Johnsson. Läs hela artikeln här


Aftonbladet Debatt

Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige. Och ingenstans är heller andelen tobaksrelaterad ohälsa så låg som här. Om Europa konsumerade tobak på det sätt vi gör i Sverige skulle 200 000 liv räddas varje år, hävdar amerikanska cancerforskare. Det är därför USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, rekommenderar en introduktion av svenskt snus i landet. Läs hela artikeln på Aftonbladet