Snusets hälsoeffekter – Rapport #1 uppdaterad med ny forskning

I Snuskommissionens första rapport publicerad 2016 belystes forskning om snuset och dess hälsoeffekter.

 

Nu har rapporten uppdaterats med hänsyn till senare års forskning.

 

Den uppdaterade rapporten finns att ladda ner här.