Så många liv kan snuset rädda!

Snuskommissionens tredje rapport har studerat skillnaden mellan befintlig nivå av tobaksrelaterad dödlighet i EU-länderna och den nivå som skulle ha uppnåtts om övriga EU hade haft samma konsumtionsmönster för tobak som Sverige. Rapporten visar vi att Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten av alla EU-länder i relation till befolkningsmängden. I 24 av EU:s 27 medlemsstater är den tobaksrelaterade dödligheten mer än dubbelt så hög som i Sverige i relation till befolkningen. Totalt är det hos män över 30 år cirka 355 000 liv per år som skulle ha kunnat räddas om övriga EU-länder hade legat på samma nivå som Sverige i tobaksrelaterad dödlighet.

Det är snuset som möjliggör Sveriges unikt låga andel rökare, och det är svårt att bortse från sambandet mellan den låga andelen rökare i Sverige och den unikt låga tobaksrelaterade dödligheten. Med andra ord hade den to­baksrelaterade dödligheten varit lägre inom EU idag om snuset hade varit tillåtet inom unionen under de senaste decennierna.

Läs rapporten här

Rapporten på engelska