Ny rapport från Snuskommissionen – statens problem med snuset


minirapport
Idag släpper Snuskommissionen en ny rapport, ”Statens problem med snuset – Sambandet mellan information och hälsa”. Rapporten visar på hur kampen mot snusarna gått så långt att man är beredd att genomföra grundlagsändringar – utan stöd av vare sig forskningen eller med några hållbara folkhälsoargument.

Regleras något för att det påstås vara hälsofarligt så måste det finnas belägg, annars sysslar lagstiftarna med en farlig godtycklighet. Snuskommissionens rapport visar på en farlig utveckling där folkhälsoargument anförs för att reglera snuset, trots snusets relativa ofarlighet.

Snuskommissionen har i rapporten jämfört yttrandefriheten och särskilt den kommersiella yttrandefriheten i Sverige med situationen i ett flertal andra länder. Snuskommissionens rapport visar i en länderjämförelse att principen om proportionalitet är återkommande i många länders grundlagar. Snuskommissionen rekommenderar Sveriges regering att tillämpa proportionalitet vid ändringar i grundlagen – något som gör att det saknas motiv att genomföra grundlagsändringar för att begränsa snuset, då snuset har en positiv effekt på folkhälsan. Ingenstans är bruket av snus så högt som i Sverige – och ingenstans i Europa är konsumtionen av cigaretter så låg som här. 

Snuskommissionen kan i rapporten även visa på att de utredningar som utrett exponeringsförbud och neutrala tobaksförpackningar i Sverige för snuset är bristfälliga. För att ta ett exempel så konstaterade Mediegrundlagsutredningen, som utredde neutrala tobaksförpackningar, i sitt eget betänkande att ”Ett stort flertal bland oss känner tveksamhet inför den beredningsform som har valts när det gäller frågan om grundlagsändringar”.

Läs rapporten i sin helhet här.