Medlemmar

andersmilton

Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen

Milton är läkare och bland hans tidigare roller märks att han varit vd och ordförande på Läkarförbundet, ordförande i SACO 1993-2001 och ordförande i Svenska Röda Korset 2002-2005. Milton har även varit regeringens pyskiatrisamordnare och var ledamot av Katastrof-kommissionen efter tsunamin.

Kontakt: anders.milton@snuskommissionen.se, 070 – 526 46 02


kinna

Christina Bellander, journalist, tidigare EVP för MTG AB och ansvarig för affärsutveckling på TV4. Styrelseledamot i bland andra New Wave Group AB, Mittmedia AB, Kunskapsskolan Education Sweden AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

 

Kontakt: kinna.bellander@snuskommissionen.se


goran

Göran Johnsson, bland annat ordförande för IF Metall 1993-2005, tidigare också ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott och ledamot av styrelsen för Volvo AB. Styrelseordförande för SVT 2011-2014.
Kontakt: goran.johnsson@snuskommissionen.se


karlKarl Olov Fagerström, docent, forskare kring tobak och nikotin. Fagerström har dekorerats av WHO för sina insatser mot tobak. Han har även grundat  ett företag som säljer rökavvänjningsprodukter och haft roller hos Pharmacia.

Kontakt: karl.fagerstrom@snuskommissionen.se