Fristående folkhälsoexperter i debattartikel om snuset som skademinimerare

18 fristående folkhälsoexperter från tio olika länder, bland annat Snuskommissionens ordförande Anders Milton och ledamot Karl Fagerström, skriver på Aftonbladet Debatt om snusets viktiga roll som skademinimerare. I artikeln berättar de bland annat om en nyligen publicerad rapport från Englands Royal College of Physicians som fastställer att snuset är en bidragande orsak till minskningen av rökningen i Sverige. De menar även att snusanvändandet är en viktig orsak till att dödligheten i tobaksrelaterad sjukdom i Sverige är lägre än i något annat EU-land. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/KAq14/snus–rena-rama-halsoframgangen