Anders Milton – ”Dags att vrida tobakspolitiken i en pragmatisk riktning”

Snuskommissionens ordförande Anders Milton debatterar Göran Boëthius och Hans Gilljam på Altingets debattsidor. ”Man bör berätta för rökare att det finns produkter som är mindre skadliga än cigaretter om vi på det sättet kan rädda liv. De traditionella folkhälsoförespråkarna vet att snus inte orsakar cancer, men envisas ändå att motarbeta allt som kommer från tobaksindustrin.”